ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

ОУ "Филип Тотю" - Новини

Национална седмица на четенето

През Националната седмица на четенето гости в училище бяха г-н Антон Антонов - кмет на селото и председател на училищното настоятелство и г-жа Гюлтебер Алиева - библиотекар в читалището. Г-н Антонов чете разкази пред учениците от 4 и 5 клас, а г-жа Алиева прочете приказки пред учениците от начален курс.

Фейсбук страница ОУ "Филип Тотю"

Може да намерите сраницата ни във Фейсбук  

или да използвате следния линк                                         

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%A3-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF-%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E-450339941825864/?fref=ts

 

 

Проект "Твоят час"

Започнаха представителните изяви на групите, работещи по проект "Твоят час".

Снимки от работата на учениците може да разгледате в нашата галерия.

Проект "Античен керамичен център"

На гости ни бяха археологът Калин Чакъров и семейство  Анна и Димитър Спасови. Те разказаха на децата историята на Античния керамичен център край Павликени, запознаха ги с бита и поимъка на населението от региона в миналото. Анна Спасова - майстор-грънчар им показа как се работи на грънчарското колело. Много бяха желаещите да сътворят нещо от глината.

Проект "Античен керамичен център"

С ентусиазъм се включихме в съвместната акция на Община Павликени и Исторически музей-в града за засаждането на 50 дръвчета сребролиста липа покрай пътя, водещ към Античния керамичен център.
Събитието бе уважено от зам. кмета на Община Павликени - инж. Анастасия Вачева.

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - 8 ЧАСА / ПЪЛЕН РАБОТЕН ДЕН/ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”, финансиран от ОП „НОИР“ 2014-2020 г.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВАТА И СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА- РАЗДЕЛ "ДОКУМЕНТИ"