ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

УСПЕХ

Проект BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора" 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През учебната 2011-2012 г. по проекта работиха 4 групи за извънкласна и извънучилищна дейност.

В Ателие "Нарисувай света около нас" с ръководител Надка Бикова малките художници усвояваха различни техники на рисуването. Със свои творби участваха в общински и училищни изложби и получиха немалко награди.

Клуб "Славееви гласове" с ръководител Петя Стефанова показа, че в училище наистина има малки славеи. Децата разучаваха песни и танци, с които ни изненадаха на представителните си изяви.

В Театрално студио "Актьори без диплома" децата се запознаха с трудната работа на артиста. С предтавленията си пред публика те показаха, че са се справили добре с тази задача.

Участниците в групата "Спортни и щафетни игри" с ръководител Валентин Попов ни показаха, че успеха на добрия спортист не зависи от възрастта. Макар и малки те се състезаваха в честна и справедлива борба, подкрепяни горещо от своите фенове. 

 

През учебната 2012-2013 г. групите по проекта станаха шест.

Дейността си продължиха "Актьори без диплома", "Славееви гласове" и "Нарисувай света около нас".

Групата "Спортни и щафетни игри" с нов ръководител - Красимир Ранков беше и с по-големи ученици. Освен в различни спортни игри те се състезаваха и в турнир по футбол.

Бяха сформирани и две нови групи: Клуб "Приятели на природата" с ръководител Атанаска Петкова и Клуб "Балканска мозайка" - ръководител Невянка Маринова.

Разнородна беше дейността на "Приятели на природата". С много труд и грижи създадоха цветна градинка в училище, за която продължиха да се грижат и през лятото. На разходки сред природата събираха различни природни материали, които красиво аранжирани имахме удоволствието да видим представени в две изложби.

Участниците в клуб "Балканска мозайка" се запознаха със страните от Балканския полуостров. На своята представителна изява те ни показаха какво са научили за нашите съседни страни. Запознаха ни с традициите и обичаите им, представиха ни танци от различните страни. Имахме възможност да опитаме и от традиционни за региона ястия.

 Снимки от работата на групите може да видите на страницата Документи на сайта ни.

 http://www.ou-varbovka.com/documents.php

 

Учебната 2013-2014 година

През тази учебна година по проекта в училище работят 8 групи. Във всяка група са включени 10-12 ученици от училището, представили заявление за участие със съгласието на техните родители или настойници.

 Продължават своята дейност малките творци от ателие "Нарисувай света около нас" с ръководител Надка Бикова. Те успяха вече да подготвят първата си изложба. Участваха и в общинския конкурс за най-красива и оригинална мартеница. 

  Бъдещите бизнесмени от клуб "Малки предприемачи" започнаха от самото начало - говореха за семейството и за различните професии, които познават. Заедно със своята ръководителка Искра Александрова те показаха какво са научили пред родители и гости на първата си представителна изява. 

 ∗ Продължават дейността си "Приятели на природата" с ръководител Атанаска Петкова. Като истински такива те започнаха с озеленяването на училищния двор. Показаха ни вече и първата си изложба. 

  Нова група е "Пъстър свят - фолклор на етносите" с ръководител Соня Цветкова. Децата се запознават с различните етноси в България, техните традиции и празници. На своята изява те ни показаха танци на различни етнически групи.

  Под ръководството на Антоанета Цветкова освен различните методи на рисуване, учениците от ателие "С ножици и четки" усвояват и трудните техники "декупаж" и "квилинг".

  Театралното студио "Актьори без диплома" с ръководител Десислава Букова работи вече трета година. На коледното тържество на  подготвителния клас те изненадаха децата с представление. 

  Малките кулинари от ателие "Здравословно хранене" с ръководител Петя Стефанова, усвояват тайните на здравословното хранене и начините за приготвяне и аранжиране на  храната.

  Участниците в клуб "Моят роден край", с ръководител Невянка Маринова, се заеха с нелеката задача да проучат и съберат материали за живота и историята на с.Върбовка.

 

 Учебната 2014-2015 година

През годината по проекта работят 6 групи. Във всяка група са включени 10-13 ученици от училището, заявили желанието си за участие със съгласието на техните родители или настойници.

♦ Първокласниците, с треньор Валентин Попов, ще развиват здрав дух в здраво тяло в секция "Спортни игри".

♦ Продължават дейността си "Малките предприемачи" с мениджър Искра Александрова.

♦ В клуб "Пей и танцувай с нас-фолклор на етносите" децата ще разучават песни и танци, ще се запознаят с празниците на различните етноси в България. Художествен ръководител на клуба е Надка Бикова.

♦ За трета поредна година продължава работата на клуб "Приятелите на природата" с ръководител Атанаска Петкова.

♦ С нови артисти продължава и работата на ателието "Театрално студио - актьори без диплома" с главен режисьор Десислава Букова.

♦ "Да учим днес, за да успеем утре" е девиза на клуб "Искам да знам". В тази им дейност ще им помага Невянка Маринова.