ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

Колектив

 

В училището ни работят 14 учители и 5 човека помощен персонал.

 

 Атанаска Петкова               

Длъжност – Директор

Образование – Висше – магистър

Специалност – Биология и химия

 

Учители в начален етап на основното образование:

Александра Савова – учител, специалност предучилищна и начална педагогика, учител в  подготвителен клас;

Петя Стефанова – старши учител, специалност начална педагогика;

Искра Александрова – старши учител, специалност начална педагогика;

Надка Бикова – старши учител, специалност предучилищна и начална педагогика;

Деница Цветанова – учител, специалност начална педагогика;

Ралица Горанова – старши възпитател в І-ІV клас;

Росен Пенев – старши възпитател в І-ІV клас;

Ралица Никифорова – старши възпитател в І-ІV клас.

 

Учители в прогимназиален етап на основното образование:

Атанаска Петкова – главен учител, специалност - биология и химия;

Павлина Иванова – старши учител, специалност - руски език;

Кристиана Коджабашева – учител, специалност - български език и литература;

Милен Хаджиилиев – старши учител, специалност - математика и информатика;

Красимир Ранков – старши учител, специалност - история и география.