ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

История

Първото училище в с.Върбовка е открито от даскал Банчо Иларионов, преселен от Троян, около 1830-1835 година. Учениците са учели в една голяма стая в къщата му, където той шиел аби и потури и едновременно с това обучавал децата.

 

По-късно училището било преместено в друга къща, едната стая в която била учебна, а в другата живеел учителят. На учителя плащала общината. Дърва за отопление си носели учениците. На обед някои се хранели в училище със своя храна. В учебната стая били разпределени на 4-5 групи според знанията им и се обучавали едни други.

 

 

След Освобождението училището е преместено в къщата на знатния турчин Алил Оджа. Учител в него е Марин Вачков от Сухиндол. Сградата изгоряла през 1892 г.

Известно е като "Земеделското училище", намирало се е на улица "Първа".

През учебната 1907-1908 г. се открива прогимназия.

През 1942-1943 година след бомбардировките на гр.София отделение на Александровската болница е настанено в сградата на новото основно училище, а старото отново е използвано като учебна сграда.

Сегашната сграда на училището е построена през 1929 г. и е една от най-хубавите по онова време: с парно отопление, баня, трапезария и театрален салон.

След закриването на училището в с.Димча учениците от там са преместени в ОУ "Филип Тотю".

Много промени са настъпили в живота на училището. През 2010 година чествахме 180 години от създаването му. Отдавна ги няма плочите и рабошите. Заменихме ги с компютри и интерактивна дъска. Поетапно се модернизира материалната база. Заедно с това се стремим да запазим огъня и духа на учители, работили преди нас.

Идентичността на училището се съхранява чрез традициите на богатия училищен живот, а именно:

∗ ежегодно честване на патронния ни празник;

∗ честване на официалните празници на Република България;

∗ децата с желание се включват в разнообразни училищни и извънучилищни инициативи.

Днес:

∗ учениците участват в различни клубове и ателиета;

∗ демонстрират уникални способности и умения при участието си в различни мероприятия;

∗ подготвят изложби, участват в състезания и др.;

∗ водят активен ученически живот.