ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка
ОУ "Филип Тотю" - с. Върбовка

СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” и "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

 


 

  СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” и "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от 
Бюджет на РБ/ДФ"Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

 Училището се включи в кампания 2019-2022 г. за учениците от подготвителна гпуха и І - ІV клас.

Основна цел на програмата “Училищен плод” е създаването на трайни навици у децата и подрастващите за здравословно хранене чрез увеличаване на консумацията на плодове, зеленчуци и млечни продукти. Съпътстващи педагогически мерки - придобиване на знания за производството на плодове и зеленчуци, техните характеристики и начини на ползване и значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето и здравословното хранене.